Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành CNTT và Toán ứng dụng

Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành CNTT và Toán ứng dụng

14/10/2022

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

15/05/2022

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

04/12/2021

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

01/12/2021

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

18/01/2021

Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm

Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm

16/05/2020