Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

15/05/2022

Cơ hội để trở thành giáo viên dạy Toán tại các trường THCS, THPT.

Cơ hội để trở thành giáo viên dạy Toán tại các trường THCS, THPT.

01/06/2021

Vai trò của ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin trong phát triển nền kinh tế số

Vai trò của ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin trong phát triển nền kinh tế số

18/03/2021

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

18/01/2021

Seminar bộ môn Hóa-CNMT

Seminar bộ môn Hóa-CNMT

01/05/2020