Sinh viên lớp Toán ứng dụng,  chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng thực tập

Sinh viên lớp Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng thực tập

18/02/2020

 NGÀY HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGÀY HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13/01/2020

Sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ tham dự  Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

Sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

01/01/2020

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

19/12/2019

Thi Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Thi Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

13/03/2019

Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động Công nghệ thông tin

Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động Công nghệ thông tin

11/03/2019