Về chúng tôi

Trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thị trường lao động về Công nghệ Thông tin ở Việt Nam hiện nay là vô cùng sôi động, hòa nhập vào nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của khu vực và thế giới. Hiện phần lớn các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà trường… đều cần đến những người giỏi về lĩnh vực này. Cơ hội việc làm của nhân lực ngành Công nghệ Thông tin là rất lớn.

Theo học ngành này, sinh viên có thể lựa chọn các hướng nghiên cứu chuyên sâu hay cụ thể, trực tiếp, thiết thực: Phân tích, thiết kế, lập trình trong các công ty sản xuất phần mềm; quản lý dự án, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực liên quan tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc các Bộ, ban, ngành; giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

Bên cạnh chuyên ngành chính là Công nghệ Thông tin, sinh viên còn có cơ hội học  cùng lúc hai chương trình đại học và có khả năng tốt nghiệp sớm (học vượt), giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Sinh viên có thể lựa chọn học thêm các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật,  Kinh tế, Luật… trong nhà trường để nâng cao năng lực ngoại ngữ và các năng lực cần thiết, tăng tính cạnh tranh của sinh viên khoa CNTT trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong thị trường lao động hiện nay.

Đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng hiện tại và tương lai,  khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Thủ đô Hà Nội thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo dựa trên các nghiên cứu mới nhất (chẳng hạn về Khoa học dữ liệu,Thực tế ảo,…) và các công nghệ tiên tiến (Lập trình nhúng và tự động hóa, Lập trình cho thiết bị di động, Điện toán đám mây, IoT, …) tạo nền tảng vững chắc giúp sinh viên tự tin tham gia thị trường lao động. Kết quả khảo sát tình hình việc làm do bộ phận đảm bảo chất lượng của trường thực hiện năm 2017 cho thấy tỉ lệ sinh viên CNTT có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 95%.

Ngoài giờ học chính thức, tham gia các Câu lạc bộ Tin học và kì thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, ACM/ICPC…, sinh viên còn có cơ hội tham gia các Câu lạc bộ Guitare, Câu lạc bộ Media…, và các Câu lạc bộ văn hóa, thể thao khác. Các hoạt động này được tổ chức hài hòa với hoạt động học tập và nghiên cứu, giúp sinh viên cân bằng và rèn được rèn luyện thể chất và tinh thần khỏe mạnh.