Vai trò của ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin trong phát triển nền kinh tế số

Kinh tế số là nền kinh tế vận hành dựa trên công nghệ số và mạng Internet. Kinh tế số bao gồm các nền kinh tế và các lĩnh vực mà công nghệ số được áp dụng như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, logistic, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, …

Sử dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với ứng dụng triệt để công nghệ số trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh đã đem lại kết quả to lớn cho các doanh nghiệp. Có thể nói, ứng dụng công nghệ số tạo nên biến đổi về chất trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Chẳng hạn hãng tắc xi lớn nhất toàn cầu Uber nhưng không có một chiếc tắc xi nào, mạng xã hội Facebook không đăng một tin tức nào nhưng lại có được một lượng tin khổng lồ, … lợi nhuận của các doanh nghiệp này thu được không nhỏ. Do vậy, kinh tế số đang là xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, một yêu cầu bắt buộc để phát triển nền kinh tế số ở mỗi quốc gia là phải có nguồn nhân lực đủ mạnh về Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin. Đối với nước ta đang chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế sang kinh tế số. Vì vậy, chuyên ngành Toán – Tin có triển vọng cơ hội việc làm lớn cho sinh viên tốt nghiệp.  

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin sẽ có năng lực cơ bản sau:

  1. Có khả năng tổng hợp, đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề về kinh tế, tài chính,  ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, … Cụ thể đó là các năng lực về dự báo, phân tích số liệu, thống kê, tìm lời giải tối ưu, hỗ trợ ra quyết định, …
  2. Có khả năng tính toán, mô phỏng, lập trình ứng dụng để giải quyết các công việc của cơ quan, doanh nghiệp;
  3. Có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Toán – Tin ứng dụng đang được các nhà Toán học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu.

Kinh tế số đang là xu hướng phát triển mạnh ở Việt Nam. Ngành đào tạo Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin sẽ cung cấp nguồn nhân lực quan trọng để chuyển đổi nên kinh tế của Thủ đô sang nền kinh tế số.

Tương lai đang chờ đón sinh viên theo học ngành này.Tin khác