Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

Nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giáo dục, ngày 12/5/2022 tại trường Tiểu học và THCS Quốc tế Stephen Hawking, đã diễn ra ký kết hợp tác chiến lược giữa khoa KHTN và CN với Trường. Đây là hoạt động nhằm hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tiềm năng thế mạnh của  hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu, chuyển giao chương trình tin học, STEM. 

Trong biên bản ghi nhớ, 2 bên đã thống nhất các nội dung cụ thể sau:

  1. Hợp tác đào tạo giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu, chuyển giao chương trình Tin học, STEM theo nhu cầu thực tế đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của xã hội trong giai đoạn mới.
  2. Hợp tác, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh, tổ chức và bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho người học.
  3. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng tiêu chuẩn Quốc tế.
  4. Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, seminar chuyên đề.

 Một số hình ảnh tại lễ ký kết