Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

15/05/2022

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

04/12/2021

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

01/12/2021

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THI FESTIVAL KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

18/01/2021

Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm

Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học thực nghiệm

16/05/2020

Semniar:

Semniar: "Giới thiệu phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C⁴D) và một số ứng dụng đã thực hiện ở Việt Nam"

30/04/2020