Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đồng hành cùng giáo dục phổ thông

15/05/2022

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Cháy hết mình với Chung kết cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

04/12/2021

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Hồi hộp, kịch tính với vòng 1 cuộc thi Olympic Sinh viên Lập trình khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

01/12/2021

Cơ hội để trở thành giáo viên dạy Toán tại các trường THCS, THPT.

Cơ hội để trở thành giáo viên dạy Toán tại các trường THCS, THPT.

01/06/2021

Vai trò của ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin trong phát triển nền kinh tế số

Vai trò của ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin trong phát triển nền kinh tế số

18/03/2021