THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

19/12/2019

Thi Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Thi Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

13/03/2019

Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động Công nghệ thông tin

Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động Công nghệ thông tin

11/03/2019