Sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2005, sau những năm thử nghiệm với tiêu chuẩn thi lập trình quốc tế ACM/ICPC cho quy trình chấm thi và thi trực tuyến cho khối thi tập thể ”lều chõng”, từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam đã kết nối tổ chức cùng thời điểm với Kỳ thi ACM/ICPC thành một Hội thi tin học cho sinh viên Việt Nam và Khu vực Châu Á. Quy mô và phạm vi của Kỳ thi mở rộng theo quy định chung của Chính Phủ và bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 (OLP’19) và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Danang tổ chức từ ngày 3 đến 7 tháng 12 năm 2019 tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.  Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 gồm các khối thi sau:

- Khối cá nhân Siêu Cúp Olympic (A)

- Khối cá nhân Chuyên Tin học (B)

- Khối cá nhân Không chuyên Tin học (C)

- Khối cá nhân Cao đẳng (D)

- Khối tập thể Phần mềm nguồn mở (H)

Sau một thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng lập trình, khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ đã tuyển chọn ra đội tuyển Olympic tin học của trường Đại học thủ đô Hà Nội tham gia kì thi OLP’19 gồm các thành viên sau:

  1. Trương Đức Phương                   Giảng viên khoa KHTN&CN       Trưởng đoàn
  2. Trịnh Đức Anh                             CNTT D2017                                  Thí sinh
  3. Nguyễn Thị Thu Hoài                   CNTT D2018A                               Thí sinh

       4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang           CNTT D2018B                                Thí sinh

Thầy và Trò Khoa Khoa học Tự nhiên và Công NghệTin khác