Tuyển sinh ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán tin ứng dụng năm 2020.