Thi Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Điều 1: Mục đích của cuộc thi

Olympic Tin học được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập và tự nghiên cứu của sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, góp phần phát hiện và bồi dưỡng sinh viên giỏi Công nghệ thông tin

Điều 2: Đối tượng dự thi

Tất cả sinh viên của khoa Công nghệ thông tin trường Đại học thủ đô Hà Nội

Điều 3: Hình thức, nội dung thi và cách chấm điểm

  1. Hình thức thi: Cá nhân làm bài trực tiếp trên máy tính
  2. Nội dung : Lập trình giải một số bài toán
  3. Thời gian làm bài : 180 phút
  4. Ngôn ngữ lập trình:  C++ hoặc Java
  5. Cách chấm điểm, đánh giá: Chấm theo test (dữ liệu đầu vào (input) và kết quả (output) được thực hiện bằng cách đọc/ghi trên tập tin văn bản).
  6. Một số đề thi tham khảo: http://www.olp.vn/luu-tru

Điều 4: Đăng ký dự thi.

Việc tổ chức đăng ký dự thi do Liên chi Đoàn – Liên chi Hội khoa Công nghệ thông tin phụ trách.

Điều 5: Quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh dự thi

Tất cả các thí sinh dự thi đạt kết quả cao đều được khen thưởng và được cộng điểm rèn luyện theo quy chế.

Các thí sinh phải chấp hành nghiêm các quy chế và quy định của cuộc thi. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, huỷ kết quả thi. 

Điều 6: Tổ chức, chỉ đạo cuộc thi

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo: Do Ban chủ nhiệm Khoa CNTT trực tiếp triển khai thực hiện mọi  kế hoạch và nội dung hoạt động của cuộc thi.

Điều 8: Thời gian tổ chức cuộc thi

Olympic Tin học khoa Công nghệ thông tin năm 2019 được tổ chức vào thứ Sáu ngày 19/04/2019

Tập trung thí sinh và tập huấn vào ngày: 25/3-29/3

Điều 9 : Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh cần thay đổi, BTC sẽ quyết định và thông báo cho các thí sinh dự thi ít nhất là 5 ngày trước ngày thi.