Sinh viên lớp Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng thực tập

Theo lịch trình năm học hiện nay sinh viên Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin khóa 2017 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đang thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ di động Thế hệ mới (NMS) thuộc Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC).

Sau hơn 10 năm thành lập đến nay Công ty NMS có gần 400 nhân viên làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Được trang bị kiến thức tại Trường, sau thời gian làm quen ngắn với nhiệm vụ được giao, số sinh viên của Trường đang làm tốt nhiệm vụ được giao của Công ty. Trong thời gian thực tập sinh viên được Công ty chi bồi dưỡng từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng.

Trong cuộc trao đổi với giảng viên hướng dẫn thực tập - ThS. Lê Đức Nhiên, sinh viên thực tập Nguyễn Thị Dung phát biểu: "Đợt thực tập này là thời gian bổ ích để nhóm sinh viên của Trường tiếp xúc với thực tế, sử dụng kiến thức học tập đáp ứng yêu cầu của Công ty".

 

            

 

Một số hình ảnh sinh viên Toán ứng dụng đang thực tập tại Công ty NMS.

 

Người viết: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Đức Nhiên.

 
 Tin khác