THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

17/03/2020

Sinh viên lớp Toán ứng dụng,  chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng thực tập

Sinh viên lớp Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng thực tập

18/02/2020

 NGÀY HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGÀY HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13/01/2020

Sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ tham dự  Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

Sinh viên khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

01/01/2020

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁ BÓNG CẤP KHOA

19/12/2019